1st WBF YOUTH TEAMS ONLINE CHAMPIONSHIPS (March – July, 2018)

U16: China Taipei Team

Players
Chih-En LU
Kung-En LO
Ting-You CHENG
Chih-En LU
BBO NIck: kjes1234
Kung-En LO
BBO NIck: kjes9487
Ting-You CHENG
BBO NIck: kjes3654
 Ching-Yueh WANG
Liang-Cheng HSU
Ren-Jun XIE
 Ching-Yueh WANG
BBO NIck: kjes6201
Liang-Cheng HSU
BBO NIck: jax0809a
Ren-Jun XIE
BBO NIck: Wayne0628
Ling-Fang HSU
Ling-Fang HSU
BBO NIck: dora1103
Captain 
Coach 
Weng-Hung HSU  Kuo-Wen CHENG
Weng-Hung HSU
BBO NIck: hung5614
 Kuo-Wen CHENG
BBO NIck: Agv12
Conventions Card
LU,CHIH-EN-CHEN,TING-YOU
LO,KUNG-EN – WANG,CHING-YUE
HSU,LIANG-CHENG HSIEH,JEN-CHUN