1st WBF YOUTH TEAMS ONLINE CHAMPIONSHIPS (March – July, 2018)

U26: Japan Team

Players
Takayuki HINO Yudai KANEKO Shuta EGUCHI
BBO Nick:hinognu
Yudai KANEKO
BBO Nick aoizaki
Shuta EGUCHI
BBO Nick: egs33
Tetsutaro YAMAMOTO Ken TAKIZAWA Eisuke ENDO
Tetsutaro YAMAMOTO
BBO Nick: Yamazaki_F
Ken TAKIZAWA
BBO Nick: kft13
Eisuke ENDO 
BBO Nick: eethb5
Captain Player
 
Takayuki HINO