2019 2nd 2nd WBF Youth Teams Online Championships LOGO

Participants Draws Results Announcements Articles

U16: China Team

Players
Jiezhen MIAO Hanshun ZHENG Borui YAN
BBO Nick: jasonmiao

BBO Nick: zhshun
BBO Nick: yanborui
Tinghao ZHENG Yucheng AI Yang ZHOU
BBO Nick: enderfish
BBO Nick: alanapple
BBO Nick: nick3329
Ruiqi YANG Junru LU
BBO Nick: ruiqi

BBO Nick: brucelu
Captain NP COACH
Shizhen LIU Jianzhong YANG
BBO Nick: chris7312

BBO Nick: yangj

Don’t forget to follow us @