Participants Draws Results Announcements Articles

U26: China Team

Players
Wu BOTING Kong XIAOHAN
Wu Boting; BBO Nick: Wubt
Kong Xiaohan; BBO Nick: Gavinhall
Qu PENGQIAO Yang XIAO
Qu Pengqiao ; BBO Nick: moon2017
Yang Xiao; BBO Nick: kisshot
Conventions Card
WU – KONG QU – YANG

Don’t forget to follow us @