Results Videos  Youth -WBF Facebook Bulletins 
August 29, 2019 Today the WBF published the Butler for all the Teams Championships:

2019 World Youth U26 Open Teams Championships

The first 5 positions are:
PLAYER 1 PLAYER 2 Butler # of Boards
MCMAHON John RANSON Nicholas 1.75 48
IMAKIIRE Eishi YAMAMOTO Tetsutaro 1.41 56
KENNEDY Stephen YE Junyuan 1.39 64
EVACIC Emanuel BILUSIC  Ivan 1.23 64

Click here for all the U 26 Open Butler Positions

2019 World Youth U26 Women Teams Championships

PLAYER 1 PLAYER 2 Butler # of Boards
CHEN Yunpeng RUAN Xinyao 2.17 24
HE Qiyun XUAN Yu 1.81 16
RUAN Xinyao XU Jiaming 1.63 24
CHEN Yunpeng RUAN Xinyao 2.17 24

Click here for all the U 26 Women Butler Positions

2019 World Youth U21 Teams Championships

PLAYER 1 PLAYER 2 Butler # of Boards
XU Hao YAN Tianyao 2.00 32
NIJSSEN Oscar VAN DE PAVERD Tim 1.50 64
ZHU Bo Han KOLESNIK Finn 1.48 64
GIUBILO Gianmarco GIUBILO Gabriele 1.39 64

Click here for all the U 21 Butler Positions

2019 World Youth U16 Teams Championships

PLAYER 1 PLAYER 2 Butler # of Boards
JIANG Yuxin XU Nuoyi 3.13 48
FU Yanzhuo GAO Zhuxiongjie 3.06 16
MA Shuoming LIN Fengming 1.81 32
LI Suhang ZHANG Xuyang 1.50 32

Click here for all the U 16 Butler Positions

Don’t forget to follow us @