Participants Draws Results Announcements Articles

U16: China Team

Players
Zhongtian WANG Hanxi MA Hanyu CAI
BBO Nick: wangzt
BBO Nick: mahanxi
BBO Nick: caihanyu
Ziao WANG Che HAN Yuekai YANG
BBO Nick: prince201
BBO Nick: han_chebj
BBO Nick: yangyueyue
BBO Nick: knifecat
NPC
 
Jichao HU
BBO Nick: rdfzhu
Conventions Card
CC – Wang – Cai
CC _ Wang – Ma
CC- Xiao – Cai

Don’t forget to follow us @