1st WBF YOUTH TEAMS ONLINE CHAMPIONSHIPS (March – July, 2018)

U16: China Team

Players
Song RUIYANG Miao JIEZHEN Tang LEYAN
BBO Nick: ryan0720
BBO Nick: jasonmiao
BBO Nick: TLY123456
Fu TIANXIANG Jin YIFU Ai YUCHENG
Fu TIANXIANG
BBO Nick: ftxandzyk
BBO Nick: jinbaobao
BBO Nick: alanapple
Zhang TIANYI Cheng WEIZHE
BBO Nick: uyrf7
Cheng WEIZHE
BBO Nick: Cwzborn
Captain NP Coach 
Zhao BING Yang JIANZHONG
Conventions Card
Fu tianxiang-Ai yucheng
Miao Jiezhen – Song Ruiyang
Jin Yifu – Ai Yucheng